+421 (0) 41/564 36 11

Andrea Havelková

Advokátska kancelária

O nás

JUDr. Andrea Havelková pôsobí ako advokátka vykonávajúca advokáciu už od roku 2004 a od roku 2008 vznikla zároveň advokátska spoločnosť Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o. Naša advokátska kancelária sa venuje najmä právu občianskemu, obchodnému, rodinnému a trestnému. Počas dlhoročnej praxe sme zastupovali v sporoch ako aj v mimosporovej agende mnohé korporácie, právnické osoby, ako aj fyzické osoby.

Napísali o nás

Žilinská advokátka Andrea Havelková o práci právnika i bezplatnom poradenstve pre vás
Spomienka na JUDr. Martina Mičuru
Hrežďovič zostáva na čele Slovenskej advokátskej komory
Tenisový turnaj o Vánoční pohár České a Slovenské advokacie
Bývalý minister Borec získal významný post

Stojíme vždy pri Vás

Právne Služby

Náš Tím

Andrea Havelková, advokátka

JUDr. Andrea Havelková
advokátka

JUDr. Andrea Havelková je advokátkou zapísanou v zozname Slovenskej advokátskej komory od roku 2004. Študovala právo na PF Univerzity Komenského v Bratislave. Už popri univerzitnom štúdiu pracovala v advokátskej kancelárii JUDr. Pavla Malicha v Bratislave a následne ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii JUDr. Pavla Kurica v Žiline. Má bohaté skúsenosti z rôznych oblastí práva, pričom sa zameriava najmä na obchodné právo, právo občianske a rodinné a v záľube má trestné právo, a to najmä v pozícii obhajkyne. Popri advokácii sa venuje od júna 2013 aj činnosti pre Slovenskú advokátsku komoru, keby bola zvolená Konferenciou advokátov za náhradnú členku Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, pričom sa súčasne stala aj regionálnou zástupkyňou SAK pre Žilinský kraj, predsedníčkou pracovnej skupiny SAK pre verejné právo a spoločensko – kultúrnou referentkou SAK.

Mgr. Ivan Glovniak, advokát

JUDr. Ivan Glovniak
advokát

JUDr. Ivan Glovniak ukončil právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2011. Od januára r. 2012 vykonáva koncipientskú prax v spoločnosti Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o.. V súčasnosti sa pripravuje na obhajobu rigoróznej práce a absolvovanie rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Liliana Kazerooni

JUDr. Liliana Kazerooni
advokátska koncipientka

Ukončila právnické vzdelanie po dennom magisterskom štúdiu na Právnickej fakulte Vysokej školy v Sládkovičove v roku 2013. Počas univerzitného štúdia pracovala v rokoch 2012-2013 v advokátskej kancelárii Čarnogurský ULC Law firm v Bratislave. V roku 2015 obhájila rigoróznu prácu a absolvovala rigorózne skúšky z obchodného práva a občianskeho práva procesného na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Od roku 2013 vykonáva koncipientskú prax, pričom od roku 2014 vykonáva koncipientkskú prax v spoločnosti Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o.

Kontakt

Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o.
so sídlom D. Dlabača 2748/28, 010 01 Žilina
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 19889/L
tel./fax.: 041/564 36 11
sekretariát: sekretariat@akah.sk

JUDr. Andrea Havelková, advokátka
mobil: +421 903 370 797
e-mail: havelkova@akah.sk, akah@akah.sk

JUDr. Lili Kazerooni, advokátska koncipientka
mobil: +421 944 32 44 08
email: kazerooni@akah.sk

JUDr. Ivan Glovniak, advokát
mobil: +421 948 32 44 07
e-mail: glovniak@akah.sk

Prijmeme advokátskeho koncipienta / advokátku koncipientku a súčasne aj asistentku. V prípade záujmu prosím zašlite svoj životopis na havelkova@akah.sk